SiSuVan kevätkokous 2022

SiSuVan kevätkokous 2022

Sisuvan kevätkokous pidetään syyskuussa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita Tammelaan tai etänä kokoukseen.

Aika: 5.9.2022 klo 19
Paikka: Niittukulmantie 99, Tammela
Linkki Teams etäkokoukseen

Kevätkokouksen asiat:

  1. Avataan kokous
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
  3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  9. Päätetään kokous