Sisuvan kevätkokous 4.5.2024

Sisuvan kevätkokous 4.5.2024

Aika: la 4.5.2023 klo 11

Paikka: Lepohetki Hirsilinna (Alastaron moottoriradan vieressä), Häkkisentie 2, 32560 Loimaa

Esityslista

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa/ääntenlaskijaa.

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vuoden 2023 vuosikertomuksen, tilinpäätöksen esittely.

              5.1 Vuoden 2023 vuosikertomuksen esittely (liite 1)

              5.2 Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittely (liite 2)

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. Kokouksen puheenjohtaja lukee tilin- ja toiminnantarkastuskertomuksen.

7 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

8 Seuran toimintasääntöjen päivitys
Sisuvan edellinen toimintasääntöjen päivitys on tehty vuonna 2013. Olympiakomitea on julkaissut seurojen mallisäännöt vuonna 2023. Niissä on muutamia uusia tai sääntöjä tarkentavia kohtia, joita esitetään lisättäväksi Sisuvan toimintasääntöihin. Esitys Sisuvan uudeksi toimintasäännöksi on liitteessä 3.

9 Muut asiat
Kulukorvaus.  Esitetään, että seuran toimihenkilöiden matkakulukorvaus pidetään ennallaan eli 0,30 €/km.

10 Päätetään kokous

LIITTEET          Liite 1 Vuosikertomus 2023, Liite 2 Tilinpäätös ja tuloslaskelma, Liite 3 SiSuvan uudet toimintasäännöt